back to top
DomovTermeTerme Snovik – prve eko terme na Slovenskem

Terme Snovik – prve eko terme na Slovenskem

Mala vasica z le dvajsetimi hišami, skupaj s Termami, je zgled Evropi, kako lahko Terme Snovik  na okolju prijazen način proizvajajo energijo. Terme Snovik so namreč okolju prijazne terme ter prve in edine v Sloveniji nosilke prestižnega znaka EU za turistične namestitve – EU marjetica. So dobitnica več nagrad in priznanj za okolju prijazno delovanje in energetsko učinkovitost.

Od majhnega termalnega vrelca do prvih eko term na slovenskem

Kakšna je pot od majhnega termalnega vrelca, do priljubljenega turističnega zdravilišča in prvih term na slovenskem, ki so naravnane, da delujejo na bazi ekološkega turizma?

Z inovacijo na energetskem področju, ki je plod lastnega matičnega podjetja se vključujejo v razvojne strategije okolja. Uporaba obnovljivih virov energije, kot je izraba sončne energije (vakuumski sončni kolektorji), toplote odpadnih voda (toplotna črpalka voda-voda), odvečne toplote v zraku (toplotna črpalka zrak-voda) ter lesne biomase (kotlovnica) prispeva k zmanjšanju emisij, izboljšanju bivalnega okolja in turistični privlačnosti kraja. K zmanjšanju onesnaževanja okolja pripomorejo z lastno mehansko biološko čistilno napravo in ločevanjem odpadkov (vsi apartmaji imajo nameščene triprekatne koše, minimalna uporaba izdelkov in embalaže za enkratno uporabo). Njihova ekološka ozaveščenost je vidna pri varčevanju z energijo (uporaba varčnih žarnic, samodejno izklapljanje klimatskih naprav in gretja, kakovostna izolacija oken, energijsko učinkoviti hladilniki in druge naprave in bioklimatska arhitektura), čim manjšo porabo vode in spodbujanju k uporabi javnih prevoznih sredstev.

Tehniški dnevi v Termah Snovik poučujejo mlade

Terme Snovik so pripravile v skladu z učnimi načrti devetletne osnovne šole za učence višjih razredov enkratne učne vsebine za tehniške dni. Tehniški dnevi v sklopu term Snovik so priporočljivi za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole. Tehniški dan v Snoviku učence spodbuja k poznavanju in uporabi naravnih virov energije in pri njih močno razvija ekološko zavest. V enem dopoldnevu se hitro naučijo varčnega pridobivanja in ravnanja z energijo. Vodeno odkrivajo pot od drevesa do električne energije, delovanje manjše hidroelektrarne ter delovanje in pomen sodobnih toplotnih črpalk. Ogledajo si posebne vakumske kolektorje, manjšo biološko čistilno napravo, zelo domiselno nizko energetsko hišo in bogat zeliščni vrt. Sami pa lahko v delavnici sestavljajo in praktično preizkušajo učinke nekaterih naprav. Na ta način imajo učenci priložnost, da aktivno pridobijo znanje in vzpostavijo neposreden stik z življenjem in naravo.

Osrčje Kamniško Savinjskih Alp

Dostop do Term Snovik, ki se skrivajo v naravi kot mali raj, ni tako težaven, kot bi pomislili. 45 minut vožnje z avtobusom iz Ljubljane proti Celju, avtocestni izvoz Domžale; iz smeri Celje 35 minut z avtobusom proti Ljubljani, avtocestni izvoz Vransko. Vabljeni v osrčje Kamniško – Savinjskih Alp.

M. Č.

SORODNE VSEBINE

Najbolj brano